Briket za pacove i miševe Domar Proshka

Preparati za deratizaciju

Naručite na 065 66 33 731

Aktivni sastojci: 0.005% Bromadiolon

          
Spreman je za upotrebu, mamac za glodare u formi mekog briketa od testa sa sirom u crvenoj ili plavoj boji. Sredstvo za deratizaciju je namenjeno za uništavanje sivih, crnih i vodenih pacova i miševa na objektima različitih kategorija:

- stambenim i nestambenim zgradama,

- podzemnim objektima,

- pomoćnim prostorijama organizacija za osoblje i hranu.

Medicinske ustanove imaju pravo da se uključe u aktivnosti deratizacije.

Stopa potrošnje sredstava za sive i crne pacove u sobi je od 2 do 10gr/kvm , za vodene pacove unutra i napolju od 0,75 do 1kg/ha, za miševe u zatvorenom prostoru od 1 do 5gr/kvm.

 

Namena: 

Torta (briket) sredstvo za deratizacju od sira i testa dizajnirano je da ubije pacove (sive, crne i vodene), miševe i krtice. Smrt nastupa za pacove 5-11 dana, za miševe od 4 do 7 dana. Za krtice treba staviti briket u rupe. Glodari pojedu otrovan mamac “torta [briket]  od sira i testa” kad imaju i drugu hranu, pa ovo osigurava stopostotnu efikasnost.

Glavne karakteristike: 

Ne kvasi se. Ne buđa. Jednostavan za upotrebu. Ne akumulira mirise. Obezbeđuje potpunu eliminaciju celokupne lokalne populacije glodara, uključujući i otporne vrste. Ne izaziva sumnju kod glodara. 

Rok upotrebe 2 godine.

 

Način korišćenja:

Mamci se postavljaju na lokacijama gde postoje tragovi glodara (ugriz, izmet i slično), na mestima gde se miševi i pacobi kreću duž zidova, pregrada, u blizini šume. 30-50g mamca je potrebno za  pacove i 10-20g – za miševe. Rastojanje između tačaka postavljanja mamca je 2-15m u zavisnosti od broja glodara. Mamci za miševe postavljaju se češće nego za pacove. Stanje mamca se ispituje prvih 1-2 dana nakon pastavljanja, a zatim u intervalima od 1 nedelje. Pojedeni delovi zamenjuju se novim. Preostale netaknute delove mamca za pacove ili miševe posle više od nedelju dana trba prebaciti na druga mesta koja često posećuju glodari. Pokvareni mamac zamenite novim.

Da biste smanjili broj krtica na polju, treba da se napravi vertikalni rez u rupi između dva krtičnjaka tj. zemljišta. U rez se postavi vodotporna cjev sa prečnikom ne manjim od 5cm i u nju se ubaci briket,  a zatim se rez prekrije pločom i preko se stavi zemlja tako da ne moze da ulazi vazduh. Zatim na oba kraja rupe stavite u rupu na parčetu plastike 15-20gr mamca. Provera se obavlja na 2-3 dana. Ako je mamac pojeden dodaje se novi, a ako nije seli se na drugo mesto.  Ako nema novih krtičnjaka to je dokaz smrti krtice ili prelaska na drugu teritoriju.