MAVIT aparat ruskog porekla Elamed

Fizioterapija

Naručite na 065 66 33 731

Uređaj za termičku vibro-masažnu magneto-terapiju upale prostate (dalje navedeno kao uređaj) pripada liniji fizioterapeutskih aparata proizvedenih u preduzeću za proizvodnju instrumenata “Yelatma”. OBJAVA. Korisnički priručnik treba pažljivo proučiti pre prve primene uređaja i strogo ga se pridržavati u procesu rada uređaja, kako bi se osigurao ispravan i bezbedan rad uređaja. Kada se uređaj daje nekom drugom, uputstvo za upotrebu treba priložiti uz uređaj.

Ovaj operativni priručnik je dokument koji prikazuje osnovne parametre i tehničke karakteristike MAVIT uređaja, tako da nije potrebna posebna obuka medicinskog osoblja. 1. NAMENA UREĐAJA 1.1 Opšte informacije 1.1.1 MAVIT: uređaj za termičku vibro-masažnu magneto-terapiju upale prostate, dizajniran je za lečenje zapaljenskih bolesti prostate u periodu pod-akutne faze bolesti i u fazi remisije, kako u bolničkim uslovima, tako i u kućnim uslovima pod medicinskom kontrolom i praćenjem.

Preporučuje se za korišćenje u kućnim uslovima samo u slučajevima kada nije došlo do oštećenja sluznice rektuma. Tretman se može primenjivati istovremeno sa primenom antibakterijskih, anti-inflamatornih, imunomodulatornih i lekova za adaptaciju, ali i kao samostalno sredstvo za lečenje.