TVGD aparat ruskog porekla Elamed

Fizioterapija

Naručite na 065 66 33 731

TVGD Tonometar očnog pritiska (u daljem tekstu tonometar) dizajniran je za merenje očnog pritiska preko kapka u opsegu od 5 do 60 mm. Merenje se vrši bez primene anestetika, kako za odrasle, tako i za decu.

Tonometar se isporučuje u futroli opremljenoj jedinicom za testiranje.
Futrola služi za prevoz i skladištenje tonometra tokom celog perio-da njegovog korišćenja. Jedinica za testiranje služi za periodičnu proveru operativne funkcije tonometra.

Kontraindikacije:

- Patološka stanja gornjeg kapka (zapaljenske bolesti, ožiljci, de-formacije kapka);
- Očigledna patologija beonjače i/ili konjunktivitisa u oblasti me-renja.


PREPORUČUJEMO