Video

Svaki preparat za dezinsekciju i deratizaciju ima deklaraciju i uputstvo za korišćenje i mi uvek preporučujemo da se uputsva držite doslovno, bez ikakvih improvizacija. Svako odstupanje od predviđenih aktivnosti u vezi bilo kog od preparata može imati negativne efekte. Negativni efekti se mogu ispoljiti kako zbog nedovoljne doze preparata, tako i zbog prekomernog korišćenja.

Sa preparatima se možete detaljnije upoznati preuzimanjem KATALOGA u PDF-U, a u slučaju da želite da pogledate kako se neki od preparata koriste možete pogledati i video klipove odmah ispod ovog teksta.